Hài Hoài Linh – Hát nữa đi em [Hoài Linh, Quang Lê]