Hot Girl Nổi Giận – Tập 4: Sinh Nhật chị ba Tào Lao