23 năm trôi qua, 3 cô gái bí ẩn trên tờ tiền 2.000 đồng vẫn là những con người bí ẩn. Tờ