Hài Trấn Thành [Thầy tào lao] Cười nghiêng ngã với diễn xuất hài hước của nhóm hài Trấn Thành . Xem Hài

Hài Trấn Thành – Mật và Ruồi